Welkom bij de innovatiescan van STEM Industrial Marketing Community. Geef per vraag aan wat voor uw bedrijf van toepassing is. De eerste ingeving is meestal de beste. Na afronding van deze scan ontvangt u de resultaten in uw mailbox.

1. STRATEGISCHE aspecten bij innovaties


Helemaal niet van toepassing Deels niet van toepassing Neutraal Deels van toepassing Helemaal van toepassing
Wij streven een lerende organisatie na.
Strategievorming is bij ons een groeiproces in de vorm van een permanente dialoog tussen interne en externe belanghebbenden.
Innovaties (nieuwe producten, diensten, processen, nieuwe markten) zijn altijd verbonden aan ons strategisch beleid.
Bij ons ontstaat vernieuwing o.a. omdat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zijn functioneren en om voor knelpunten en kansen een gezamenlijke oplossing te vinden.
Onze positionering op de markt wordt permanent onderzocht o.a. met behulp van markt- en concurrentieonderzoek.
Wij gaan samenwerking aan met partijen om nieuwe kennis of methoden te verwerven.
We houden de ontwikkelingen continue bij op terreinen die aansluiten op ons strategisch beleid.

2. ORGANISATORISCHE aspecten bij innovaties


Helemaal niet van toepassing Deels niet van toepassing Neutraal Deels van toepassing Helemaal van toepassing
Onze leidinggevenden creëren en benutten kansen voor medewerkers in de lokale en nationale omgeving voor vernieuwingen.
Ons managementteam is resultaatgericht en zorgt zowel voor uitvoering als innovatie.
Bij nieuwe ontwikkelingen werken we samen met iedereen (afnemers, eindgebruikers, consumenten, externe adviseurs, medewerkers e.a.) die vanuit hun expertise een bijdrage kunnen leveren aan innovatie.
Bij vernieuwingen ligt bij ons de nadruk op monitoring op samenhang met andere vernieuwingen en het strategische beleid.
Wij houden bij het ontwikkelen van vernieuwingen eerst haalbaarheidsanalyses, niet alleen financieel maar vanuit alle organisatiegebieden.
Borging van vernieuwingen is bij ons onlosmakelijk verbonden met het continue proces van ontwikkelen, uitvoeren en implementeren.
Innovaties doorlopen bij ons verschillende stadia. Bij de overgang naar het volgende stadium moet de innovatie voldoen aan vooraf gestelde criteria.

3. CULTURELE aspecten bij innovatie


Helemaal niet van toepassing Deels niet van toepassing Neutraal Deels van toepassing Helemaal van toepassing
Innoveren geldt als noodzakelijk en heeft de hoogste prioriteit. Elke medewerker heeft bij ons structureel vrije ruimte in zijn taak om te innoveren en nieuwe samenwerkingsrelaties te zoeken en te onderhouden.
We leren permanent van elkaar door externe scholing en training, jobrotatie en samenwerking met derden.
Een onderzoekende houding is bij ons basis, zowel voor, tijdens als na afloop van een innovatie-traject.
Wij zijn voortdurend bezig met het vergaren en delen van informatie die relevant is voor het vernieuwen van onze bestaande producten en diensten.
Wij zijn voortdurend bezig met het vergaren en delen van informatie die relevant is voor het vernieuwen van bestaande processen bij onze afnemers.
Wij zien medewerkers als professionals die zich permanent ontwikkelen en die op basis van hun expertise worden ingezet bij innovatieprocessen.
Onze medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd en halen het beste uit zichzelf om een bijdrage voor vernieuwing te leveren.
Wij verzamelen continu ideëen voor verbeteringen en vernieuwingen en alle medewerkers worden gestimuleerd hieraan een bijdrage te leveren.

4. Innovatie DAADKRACHT aspecten


Helemaal niet van toepassing Deels niet van toepassing Neutraal Deels van toepassing Helemaal van toepassing
Onze organisatie kan een groot aantal innovatietrajecten van verschillende omvangen en snelheden tegelijkertijd aan.
We zoeken continu balans tussen vernieuwing en vereisten vanuit wet- en regelgeving of andere marktbelemmeringen.
Onze medewerkers en leidinggevenden hebben standaard tijd in hun takenpakket voor innovatie en desgewenst wordt externe capaciteit aangetrokken.
Onze omzet wordt voor een groot deel behaald met producten en diensten die minder dan 3 jaar op de markt aanwezig zijn.
We besteden een groot deel van onze overlegtijd aan het ontwikkelen en sturen van innovaties.
Wij verwachten van al onze medewerkers een constructieve bijdrage aan innovaties en nieuwe medewerkers worden geselecteerd op innovatieve competenties.
Onze medewerkers worden apart beoordeeld en beloond op ondernemerschap, netwerken en innovatieresultaat en er zijn prestatiebeloningen voor succesvolle innovaties.
Onze medewerkers worden apart beoordeeld en beloond voor succesvolle verbeteringen binnen administratieve processen en/of klantprocessen en/of productieprocessen.

5. MARKTINTRODUCTIE aspecten bij innovatie


Helemaal niet van toepassing Deels niet van toepassing Neutraal Deels van toepassing Helemaal van toepassing
Voordat wij tot marktintroductie overgaan hebben wij de markt verkend en ligt er een marktintroductieplan gereed.
Bij innovatietrajecten worden bij ons marketing en verkoop continu geïnformeerd en indien nodig actief ingeschakeld.
Voor de marktintroductie van een innovatie hebben wij voldoende budget beschikbaar.
Bij marktintroducties maken wij altijd een begroting van de terugverdientijd van de innovatiekosten.
Bij marktintroducties houden wij continu de vinger aan de pols over de ontwikkelingen.
Eventuele bijstellingen van de innovatie tijdens de marktintroductie krijgen bij ons prioriteit en worden soepel doorgevoerd.
Wij zijn zeer succesvol bij het introduceren van nieuwe producten op onze markten.

Algemeen

Vul hier de gevraagde gegevens in zodat we de scan op de juiste manier kunnen verwerken en ook de resultaten per mail kunnen toezenden. Die ontvangt u direct nadat u de scan heeft afgerond door op de button < Scan afronden en resultaat toezenden > te klikken.

Vul hier uw telefoonnummer in zodat we u eventueel telefonisch contact met u op kunnen nemen over deze scan (nummer zonder spaties of streepjes noteren).Bedankt voor uw deelname. Door op onderstaande button te klikken voltooid u de scan en sturen we u de resultaten per e-mail toe